Stresshantering och personlig effektivitet | David Stiernholm

Sidhuvud

Kurs i stresshantering och personlig effektivitet

Då du är stres­sad är det svårt att för­bät­tra din struk­tur. När struk­turen bris­ter är det lätt att bli stres­sad. Med den här kursen tar du dig ur den onda cirkeln.

Kursen utgår från din indi­vidu­el­la sit­u­a­tion och med dig får du konkre­ta och prak­tiska verk­tyg som direkt kan tilläm­pas i vardagen.

Du får lära dig:

• Hur du kan iden­ti­fiera stress

• Hur du kän­ner igen sig­naler på stress

• Hur stress uppstår

• Hur du kan före­byg­ga stress

• Hur du kan hantera stressen i varda­gen och på jobbet

Du får ock­så lära dig:

• Hur du lätt håller koll på allt du har att göra

• Hur du lagrar doku­ment så att du smidigt hit­tar dem när du behöver

• Hur du håller ditt skrivbord tomt på högar utan att för­lo­ra något vik­tigt material

• Hur du snab­bare hanter­ar mail

• Hur du får rätt sak gjort i rätt tid

Utbil­dare: Annelie Andréas­son, stresskon­sult och David Stiern­holm, struktör

Kursen beställer du till din organ­i­sa­tion genom att skic­ka en förfrågan.

Kursen går ock­så som öppen kurs i Göte­borgsre­gio­nens Kom­mu­nalför­bunds regi. Läs mer här.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-05-10

Intervju i Strukturpodden

Nyss gästade jag inte mindre än Strukturpodden. En match made in ...

right arrow

clock icon2021-04-26

Jag medverkade i podden "Omgiven av kloka personer", som leds av Camilla Sydner och Henrik...

right arrow

clock icon2021-04-18

När du läser ett mejl som innebär att du ska göra något som du inte gör direkt, gör du bäst i att...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.