Seminarium 23 sep 2009 | David Stiernholm

Sidhuvud

Struktur, hälsa och ledarskap - i Malmö

Ons­da­gen den 23 sep­tem­ber 2009 arranger­ade chef­s­nätver­ket Close, Comwell, Stiern­holm Con­sult­ing och Utveck­lingspoolen ett sem­i­nar­i­um på tem­at struk­tur, häl­sa och ledarskap, på St Gertrud Kon­fer­ens i Malmö.

De 65 åhörar­na fick lyssna till David Stiern­holm (Stiern­holm Con­sult­ing), Ingela Broberg (Comwell) och Chris­ter Ols­son (Utveck­lingspoolen).

Till höger ser du ett smakprov på David Stiern­holms föreläs­ning från kvällen.

Under 2010 kom­mer vi att arrangera ytterli­gare sem­i­nar­i­um med lik­nande tema, i Göte­borg och troli­gen ock­så i Malmö. Är du beslutsfattare och vill kom­ma, kon­tak­ta oss.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Pratbubbla

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Pratbubbla

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Pratbubbla

Utdrag ur bloggen:

clock icon2022-05-25

På måndag får du läsa om eftermötesgaffeln

Möten och i synnerhet noteringarna man gör på möten är luriga. Det är så lätt att noteringarna...

right arrow

clock icon2022-05-25

Så här sätter du tydliga mål

Alldeles för många mål är alldeles för otydliga.  Problemet med det är att det blir svårare...

right arrow

clock icon2022-05-23

Så underlättar du det du gör ofta

Att göra samma uppgift ofta ger oss en fantastisk möjlighet till att effektivisera. Varje gång vi...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.