Seminarium 23 sep 2009 | David Stiernholm

Sidhuvud

Struktur, hälsa och ledarskap - i Malmö

Ons­da­gen den 23 sep­tem­ber 2009 arranger­ade chef­s­nätver­ket Close, Comwell, Stiern­holm Con­sult­ing och Utveck­lingspoolen ett sem­i­nar­i­um på tem­at struk­tur, häl­sa och ledarskap, på St Gertrud Kon­fer­ens i Malmö.

De 65 åhörar­na fick lyssna till David Stiern­holm (Stiern­holm Con­sult­ing), Ingela Broberg (Comwell) och Chris­ter Ols­son (Utveck­lingspoolen).

Till höger ser du ett smakprov på David Stiern­holms föreläs­ning från kvällen.

Under 2010 kom­mer vi att arrangera ytterli­gare sem­i­nar­i­um med lik­nande tema, i Göte­borg och troli­gen ock­så i Malmö. Är du beslutsfattare och vill kom­ma, kon­tak­ta oss.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-10-12

Har du för vana att skjuta upp saker du har att göra? Om så, är du i gott sällskap. Handen på...

right arrow

clock icon2021-10-11

Var är verbet?

Avgörande när det gäller att ha en god struktur är att vara konkret, utförlig och precis - i...

right arrow

clock icon2021-10-06

I höst håller jag tre öppna strukturkurser i arrangemang av Confex - i Stockholm, Malmö och via...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.