Sagt och gjort | David Stiernholm

Sidhuvud

Föreläsning "Sagt och gjort"

Näs­ta mor­gon till­ba­ka på kon­toret, efter en framgångsrik kon­fer­ens, möts du av en över­full mail­box, högar på skrivbor­det och mängder av telefonlappar.

Dina goda idéer från kon­fer­ensen kom­mer bort bland allt annat du måste fixa. Det ni beslu­tade får göras se’n” och rätt som det är har tiden gått och de plan­er­ade fram­ste­gen är min­nen blott.

Lös­nin­gen het­er god struk­tur — när det gäller att ha koll på allt du har att göra, det mate­r­i­al du behöver i varda­gen och alla inkom­mande mail. Ett sys­tem­a­tiskt och smidigt arbetssätt säk­er­ställer att du hin­ner genom­föra de goda idéer och beslut ni kom fram till på mötet.

I föreläs­nin­gen Sagt och gjort” går David Stiern­holm hur du säk­er­ställer att du hin­ner genom­föra de goda idéer och beslut ni kom fram till på mötet.
Det hand­lar om hur du hanter­ar de bol­lar du får ans­var för, så du med lät­thet dri­ver dem framåt mot slut­förande, hur du bär dig åt för att kom­ma loss om du kör fast och hur du gör rätt pri­or­i­ter­ing i rela­tion till allt annat som hela tiden dyk­er upp.

Omfat­tning: 45 – 60 min
Kon­tak­ta David Stiern­holm för bokningsförfrågan.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-10-19

Du börjar med att rensa

Den som vill vara effektiv behöver plats att arbeta. Är det ont om utrymme har vi svårt att breda...

right arrow

clock icon2021-10-12

Har du för vana att skjuta upp saker du har att göra? Om så, är du i gott sällskap. Handen på...

right arrow

clock icon2021-10-11

Var är verbet?

Avgörande när det gäller att ha en god struktur är att vara konkret, utförlig och precis - i...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.