Personlig effektivitet med MindManager | David Stiernholm

Sidhuvud

Personlig effektivitet med MindManager

Real­ize och Stiern­holm Con­sult­ing pre­sen­ter­ar återi­gen vår utbild­ning i per­son­lig effek­tivitet med Mind­Man­ag­er. Den ger dig både en kick­start i att använ­da Mind­Man­ag­er och metodik för att få mer gjort, bät­tre per­son­lig struk­tur och koll på läget.

Utbild­nin­gen sträck­er sig över en heldag, kl 9:00 – 16:00. På för­mid­da­gen lär du dig grun­der­na i pro­gram­met Mind­Man­ag­er på din egen dator. Andra hal­van av dagen ägnas till hur du etabler­ar och bibehåller en god per­son­lig struk­tur med hjälp av MindManager.

Vårens kurstillfällen:


20 mars i Göteborg

26 mars i Stockholm

Klic­ka här för detal­jer­ad info, prisuppgift och anmälningsformulär.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-05-10

Intervju i Strukturpodden

Nyss gästade jag inte mindre än Strukturpodden. En match made in ...

right arrow

clock icon2021-04-26

Jag medverkade i podden "Omgiven av kloka personer", som leds av Camilla Sydner och Henrik...

right arrow

clock icon2021-04-18

När du läser ett mejl som innebär att du ska göra något som du inte gör direkt, gör du bäst i att...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.