Föreläsning "Mina mest dyrköpta strukturmisstag" | David Stiernholm

Sidhuvud

Föreläsning "Mina mest dyrköpta strukturmisstag"

Den danske fysik­ern Niels Bohr lär ha sagt att en expert är en per­son som gjort alla mis­stag man kan göra inom ett smalt område”. Anam­mar vi den def­i­n­i­tio­nen kan David Stiern­holm abso­lut skri­va under på att han som struk­tör är expert på struktur.

En expert är ock­så en per­son som letar efter, hit­tar och hit­tar på verk­tyg och metoder som gör att mis­sta­gen inte upprepas. Det är pré­cis det som David gör om dagar­na, till­sam­mans med att föreläsa och hjäl­pa andra till en bät­tre vardagsstruktur.

Under en träf­fande, under­hål­lande och mat­nyt­tig tim­ma delar David Stiern­holm med sig av de mest dyrköp­ta struk­tur­mis­sta­gen han gjort och efter­som ni ska slip­pa begå sam­ma mis­stag, får ni struk­törens bäs­ta knep och metoder för att und­vi­ka att ni går i sam­ma fälla.

Omfat­tning: 45- 60 min


Kon­tak­ta David Stiern­holm för bokningsförfrågan.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-05-31

Jag blev just påmind av en lista om att jag nyss intervjuades i tidningen Arbetsliv om ...

right arrow

clock icon2021-05-18

Precis som varje vår finns det också denna vår många möjligheter för dig att gå strukturkurs för...

right arrow

clock icon2021-05-18

Alla branscher har sina topplistor. Mur och putsföretagen utser årets fasad, av Kommunalekonomernas...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.