Intensivkurs | David Stiernholm

Sidhuvud

Skaffa superstruktur – på en halv dag eller en hel!

Finns det ett botemedel mot stress, över­tid och dubbe­lar­bete? Om du frå­gar David Stiern­holm, Sveriges enda struk­tör, är svaret ja. I den här hand­fas­ta inten­sivkursen vis­ar han hur du genom att organ­is­era, fokusera och automa­tis­era kan få mer tid över – och mer pen­gar in.

Lär dig struktHURera

Det här med struk­tur är varken svårt eller tråkigt. Istäl­let kom­mer du att upp­täc­ka HUR du:

  • genom att pri­or­it­era bestäm­mer vad du ska göra först
  • genom att struk­tur­era får utrymme att vara spontan
  • genom att fokusera får mer gjort på kortare tid
  • genom att ska­pa ord­ning hit­tar det du behöver (när du behöver det)
  • genom att fören­kla hanterin­gen av e‑post slip­per bli stressad
  • genom att använ­da knep och verk­tyg kan job­ba minimalt

Kursen ger dig smar­ta tips, nya tankar och prak­tiska övningar. När dagen är slut har du en konkret han­dlings­plan, som du kan bör­ja använ­da på job­bet redan näs­ta dag.

En halv dag eller en hel

Kursen finns i halv- eller heldags­for­mat. Det här är skill­naden mel­lan formaten.

Kom­plet­tera med strukturboken

Köp till ett exem­plar av David Stiern­holms bok Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! till var­je delt­a­gare, så får de genom den hjälp att genom­föra de struk­tur­förän­dringar de bestämt sig för. Boken är ett trän­ing­spro­gram i struk­tur i arbetet och har­monier­ar helt med hur vi lagt upp kursen. Läs mer om boken.

Uppföljn­ing

För ännu säkrare resul­tat — boka ock­så uppföljn­ing. Så här går det till.

Van­li­ga upplägg

Tre van­li­ga upplägg som kun­der bokar är:

  1. Halvdagskurs + boken Klart! — Bli super­struk­tur­erad på 31 dagar! till var­je deltagare
  2. Halvdagskurs + bok + uppföljn­ing
  3. Heldagskurs + bok

Köp kursen idag!

Låter det som någonting för dig och din organ­i­sa­tion? Skic­ka en intressean­mälan eller läs vad tidi­gare delt­a­gare tyck­er.

Öpp­na kurser

I heldags­for­matet arrangeras kursen regel­bun­det av Con­fex.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2020-10-13

I höst finns det flera möjligheter för dig att gå strukturkurs för mig - även om inte din...

right arrow

clock icon2020-10-13

Du ser en föreläsning, du får idéer du vill sätta igång med, det rinner ut i sanden. Känns det...

right arrow

clock icon2020-08-31

Nu kommer min bok "Klart! - Bli superstrukturerad på 31 dagar" i pocket! Strukturboken publicerades...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.