Fri åkning inom ramarna | David Stiernholm

Sidhuvud

Föreläsning "Fri åkning inom ramarna"

Vi är mån­ga som arbe­tar till­sam­mans med andra, i pro­jek­t­form eller i arbets­grupp. För de fles­ta av oss är det minst sagt lätt att fyl­la våra dagar.

När det är så myck­et nu’ att göra och så taj­ta dead­lines att hål­la, är det lätt att kän­na sig stres­sad, pres­sad och jämt färdig i sista sekunden.

Vi lever i ett ständigt inflöde av mail att hantera, för­frågningar att svara på, infor­ma­tion att ta del av, uppgifter att göra, nyheter att beak­ta, kol­le­gor som vill något, möten att hål­la, noteringar att ta hand om o s v.

Där­för behöver vi fören­kla, ska­pa klarsyn och se till att vi i våra späck­ade dagar tar oss själ­va, pro­jek­tet och verk­samheten dit vi vill.

I föreläs­nin­gen Fri åkn­ing inom ramar­na — 3 verk­tyg + 7 beslut som gör ditt arbete till­sam­mans med andra effek­ti­vare” går David Stiern­holm igenom tre konkre­ta verk­tyg du åtmin­stone behöver för att ska­pa en struk­tur­erad vardag.

Han pre­sen­ter­ar ock­så de sju sak­er ni behöver ha kom­mit överens om i pro­jekt- eller arbets­grup­pen för att göra det dagli­ga arbetet till­sam­mans så enkelt och smidigt som möjligt.

Omfat­tning: 45 – 90 min

Kon­tak­ta David Stiern­holm för bokningsförfrågan.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2020-11-17

För ett tag sedan började jag logga precis vad jag gör när jag arbetar - vad jag ...

right arrow

clock icon2020-11-11

Välkommen till frukostföreläsningsveckan FEM-I-RAD tillsammans med mig och mina medgrundare på...

right arrow

clock icon2020-11-11

När sommaren gick mot sitt slut medverkade jag i podden Vilkas Podderier och på uppstuds gjorde ...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.