Enmans-sessioner | David Stiernholm

Sidhuvud

Enmans-sessioner om personlig struktur

På tu man hand hjälper vi dig etablera goda struk­tur­vanor som gör dig effek­ti­vare var­je dag.

Vill du ha hjälp med din per­son­li­ga struk­tur på plats på ditt kon­tor hellre än att gå på kurs där du är en delt­a­gare bland flera?

Då kan vår tjänst Enmans-ses­sion­er om per­son­lig struk­tur” pas­sa dig. Till­sam­mans med David Stiern­holm job­bar du med din per­son­li­ga struk­tur utifrån just dina behov och din uni­ka sit­u­a­tion, så du hit­tar ett arbetssätt som är klippt och skuret enkom för dig.

Vi arbe­tar då till­sam­mans vid sju tillfällen, var­av ett på plats hos dig, under lop­pet av tre kalendermånader.

Hur det går till? — Spela upp smakprovet till höger (med ljud).

Ref­er­enser

Så här tyck­er tidi­gare kun­der om tjänsten.

Kon­takt

Begär mer info nu.

Föreläsning

Anlita mig för en handfast, inspirerande och underhållande föreläsning!

Speechbobble

Personlig strukturträning

Få personlig hjälp av mig att skapa och behålla strukturvanor som gör dig mer effektiv varje dag.

Speechbobble

Strukturkurs

Smarta tips och praktiska övningar i en kurs som gör dig mer strukturerad.

Speechbobble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2021-10-12

Har du för vana att skjuta upp saker du har att göra? Om så, är du i gott sällskap. Handen på...

right arrow

clock icon2021-10-11

Var är verbet?

Avgörande när det gäller att ha en god struktur är att vara konkret, utförlig och precis - i...

right arrow

clock icon2021-10-06

I höst håller jag tre öppna strukturkurser i arrangemang av Confex - i Stockholm, Malmö och via...

right arrow

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.