Integritetspolicy

Din personliga integritet som kund, läsare och användare av den här sajten är något jag tar på allvar, varför jag hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Stiernholm International AB, organisationsnummer 556706–5080 på Kungsgatan 41, Göteborg, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att den här behandlingen sker på lagligt och korrekt sätt.

Är dina uppgifter i säkert förvar?

Jag vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att din information skyddas från att obehöriga får del av den.

Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke, förutom då så krävs för att uppfylla en begäran och/eller överföring, till exempel för att skicka varor du beställt (då skickas ditt namn, din epostadress och dina adressuppgifter vidare till det lagersystem det lagerhotell jag använder nyttjar).

Hur får jag tag på dina personuppgifter?

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar jag?

Jag behandlar de uppgifter du lämnar till mig, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress, adress och/eller annan information som du lämnat till mig eller som är nödvändig för att jag ska kunna fullgöra mina åtaganden gentemot dig.

Varför behandlar jag uppgifter om dig?

  • För att fullgöra mina åtaganden gentemot dig som kund
  • För att dela med mig av strukturtips genom mitt veckobrev (dock bara om du själv anmält dig till det eller du uttryckligen bett mig om att anmäla dig)
  • För att visa att det är just du som lämnat en kommentar då du kommenterar på Strukturbloggen.

Använder jag dina uppgifter i så kallade tredje-parts-tjänster?

Ja, jag använder följande tjänster:

Hur länge sparar jag dina personuppgifter?

Jag sparar aldrig dina personuppgifter längre tid än vad som är nödvändigt för att fullgöra ändamålet med att jag hade personuppgifterna till att börja med.

Vilka rättigheter har du som registrerad?

I korthet innebär det att du som registrerad ska få information om och hur dina personuppgifter behandlas och ha kontroll över dina egna uppgifter. Nedan beskrivs varje rättighet:

  • Rätt till tillgång: Om du vill veta vilka personuppgifter jag behandlar om just dig kan du begära ut ett utdrag. Det är såklart viktigt att jag kan säkerställa att jag lämnar ut uppgifterna till rätt person, varför din begäran ska vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och vidimerad, samt innehålla uppgifter om namn och personuppgifter.
  • Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du när som helst kontakta mig och begära att få dem rättade.
  • Rätt att bli bortglömd: Du kan begära att jag raderar dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kommer jag inte att kunna radera dina personuppgifter eftersom jag måste uppfylla lagar och krav som ställs på mitt bolag. I sådana fall kommer jag att anonymisera personuppgifterna i den mån det är möjligt. Vill du inte längre prenumerera på mitt veckobrev utan önskar att jag tar bort dig från listan, avprenumererar du snabbt och lätt genom att klicka på den “Avsluta prenumeration”-länk som finns i varje utgåva av veckobrevet.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
  • Rätt att göra invändningar: Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse hos mitt bolag.
  • Rätt till dataportabilitet: Du rätt att få en kopia av de personuppgifter som du har tillhandahållit mig. Personuppgifterna ska då ges i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart. Du har rätt att föra över den här informationen till en annan personuppgiftsansvarig utan att jag kan neka (men varför skulle jag göra det?).

Vem kontaktar du vid frågor?

Du når mig lätt på david@stiernholm.com eller på 031–20 69 10.

David Stiernholm

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.