Hälsning inför workshop 2020-08-27 | David Stiernholm

Sidhuvud

Hälsning inför workshop 2020-08-27

De här frå­gor­na kom­mer jag att stäl­la imorgon:

  1. Vart ska ni på lång sikt med verk­samheten? På 3 års sikt, till exem­pel; 2023
  2. Vad behöver ni/​verksamheten lyckas med i år för att nå dit då? 
  3. Vad innebär det att just du behöver lyckas med i år, i din roll?
  4. Vil­ka av dina uppgifter bidrar till att nå de målen? D v s vil­ka uppgifter är de viktiga?
  5. Hur ska du mark­era dessa uppgifter så att du lätt ser dem bland allt annat du har att göra, så att du lättare väl­jer rätt?
  6. Hur kan du använ­da kalen­dern för att få tid till dessa vik­ti­ga uppgifter?
  7. Vad kan du göra för att få ro att fokusera på dessa vik­ti­ga uppgifter?

Såk­lart kom­mer du att ha utrymme att stäl­la frå­gor till mig om struk­tur också.

Är det något du vill frå­ga mig redan nu eller något du tyck­er att det är vik­tigt att jag kän­ner till, maila mig bums.

Vi ses imorgon!

David

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.