Sidhuvud

Föreläsning "AI i din arbetsdag: Spara tid, bli effektivare och minska stressen"

A man in a suit stands with arms outstretched against a backdrop of vibrant, exploding colors.

I dagens arbetsliv upplever många av oss att:

  • Det finns för mycket att göra och tiden räcker inte till.
  • Enkla uppgifter tar upp onödigt mycket tid på grund av manuella processer.
  • Otaliga möten tar upp en stor del av arbetsdagen.
  • Vår planerade dag blir ständigt avbruten av nya, akuta uppgifter.

Istället vill vi få mer tid för de viktiga uppgifterna, jobba mindre övertid och att vardagliga uppgifter ska bli snabbare och enklare gjorda.

Denna föreläsning riktar sig till dig som är chef, expert, tjänsteman eller annan befattningshavare och som hanterar ett högt arbetsflöde och strävar efter att nyttja din tid på effektivaste sätt.

Talks

Book David Stiernholm for a hands-on, inspiring and entertaining talk!

Speech bubble

Personal structure training

Get individual help from David Stiernholm to create and maintain good structure habits which make you more productive in your daily life.

Speech bubble

Course in structure

Smart tips and practical exercises in a course that will make you more structured.

Speech bubble

Utdrag ur bloggen:

clock icon2024-04-15

Podcast: Done! No. 594 - A gardening trick to not miss anything in the chat, emails, and elsewhere

How can you avoid getting overwhelmed by all the various communication channels you use? This...

right arrow

clock icon2024-04-09

Unread, unsolved or reluctance

Many of us work more or less completely digitally. Paper is almost passé to those who do. But they...

right arrow

clock icon2024-04-08

Podcast: Done! No. 593 - Print out the important material you need to read, and you will understand better

Why print out something you need to read when you can read it on the screen? Well, there’s a good...

right arrow