Video: Tre underlättande överenskommelser i den… | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

17 juni

Video: Tre underlättande överenskommelser i den öppna kontorsmiljön


Datum: 2022-06-17 15:45

De öpp­na och/​eller aktivitets­baser­ade kon­torsmiljöer­na tycks öka i antal.

Mån­ga som är vana vid att ha ett så kallat cel­lkon­tor” med dörr att stän­ga befarar att arbetet och häl­san kom­mer att bli lidande när de byter till en mer öppen kontorsmiljö.

Snac­ka ihop er om dessa tre

Men, här är tre överen­skom­melser du och dina kol­le­gor kan göra för att und­vi­ka en rad neg­a­ti­va effek­ter av att arbe­ta i öppen miljö.

Vad har ni kom­mit överens om hos er? Berät­ta för mig!

(Skulle du vil­ja job­ba i mer rofylld miljö? Det går (näs­tan). Så här får du arbet­sro som i en stil­la storskog.)

Rund bild i vilken en man i brun kavaj, blå-röd-randig slips och blå byxor sträcker ut båda armarna när han föreläser framför en svart ridå.

I videon talar jag bland annat om vad man kan göra för att få arbeta fokuserat när man inte har en dörr att stänga.

Den frågan fördjupar vi oss ännu mer i under min kurs "Skaffa superstruktur".

Jag vill veta mer om strukturkursen

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.