VD-tidningen intervjuar mig om VD-struktur | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

23 aug.

VD-tidningen intervjuar mig om VD-struktur


Datum: 2021-08-23 14:19

VD-Tid­nin­gen inter­vjuade mig om hur en VD ska få bra struk­tur och jag gav mina tips

Att vara VD är att dagligdags ha en väldig mängd uppgifter att hantera — sto­ra och små, på lång och kort sikt. Det­ta sam­tidigt som inflödet av med­de­landen, mejl, sam­tal, möten och annat är ymnigt och konstant.

En god struk­tur är då A och O för att dels hål­la koll på allt, dels få tid till allt det som det inte automa­tiskt blir tid till.

VD-Tid­nin­gen frå­gade mig hur en VD ska få till en bra struk­tur och jag svarade.

Läs! 

Och, berät­ta för mig vad som är ditt bäs­ta tips till en VD som vill få en smidi­gare jobbvardag!

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.