Kom och se Talarnas stora kickoff! | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

19 jan.

Kom och se Talarnas stora kickoff!


Datum: 2021-01-19 14:39

Vi i talar­förmedlin­gen Talar­nas är så redo för en kick­off! Och, vi vet att det är mån­ga som läng­tar efter en nys­tart på året 2021 och där­för har vi ord­nat en sådan. Det är för dig och er och varen­da en — om du så är arbets­gi­vare, chef, ledare för en fan­tastisk arbets­grupp eller en allde­les annan som behöver just en kick­off. Du är välkommen! 

Vi har dukat ett fan­tastiskt bord den 1 feb­ru­ari, för moti­va­tion, rela­tion­er, arbets­gläd­je, struk­tur och medar­be­tarskap och vi har kry­d­dat allt med tips för hur vi job­bar på dis­tans lite till, hur vi tar hand om rörelse och häl­sa, hur vi fixar ungar­nas motion och hur vi får till härli­ga lunch­er även i hemmaköket.

Boka dina medar­betare och dig själv — hela gänget — före den 22 decem­ber, så bjud­er vi på en väldigt julig boka-tidigt-rabatt! Endast 295:-/länk (ord pris 395:-) (allt exkl moms). 

Enkelt! En hel kick­off med bara en knapp­tryck­n­ing. Välkom­men in i vär­men den 1 feb­ru­ari! Du väl­jer: klock­an 12.00 eller klock­an 18.00. Det här pas­sar dig och alla andra som behöver en rik­tigt bra start på det nya året!

Köp din bil­jett här och nu.

Allt det­ta gör vi i stolt samar­bete med Fotografiska, Flower Cut och Zelmer­löw & Björk­man Foun­da­tion.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.