Höstens återstående öppna kurstillfällen | David Stiernholm

Sidhuvud

Strukturbloggen


Föregående artikel

Nästa artikel

26 okt.

Höstens återstående öppna kurstillfällen


Datum: 2009-10-26 08:31

De all­ra fles­ta kurs­er jag håller om per­son­lig effek­tivitet genom god struk­tur arrangeras internt i en organ­i­sa­tion. Men, en hand­full gånger var­je år finns det chans för vem som helst att anmäla sig till en öppen kurs hos mig.

I höst åter­står fyra öpp­na tillfällen, nämligen:

  • 3 nov — Heldagskurs i per­son­lig effek­tivitet, Malmö (genom Con­fer­a­tor Kom­pe­tens). Mer…
  • 5 nov — Inten­sivkurs i per­son­lig effek­tivitet, Göte­borg. Mer…
  • 17 nov — Heldagskurs i per­son­lig effek­tivitet, Stock­holm (genom Con­fer­a­tor Kom­pe­tens). Mer…
  • 24 nov — Heldagskurs i per­son­lig effek­tivitet, Göte­borg (genom Con­fer­a­tor Kom­pe­tens). Mer…

Så, fun­der­ar du på att ta hjälp av Stiern­holm Con­sult­ing för att för­bät­tra vardags-struk­turen i din organ­i­sa­tion, men vill du först se vad den där Stiern­holm går för”? Är du soloföre­ta­gare och vill få koll på läget och mer tid över till att säl­ja? Är du anställd och har stärkt per­son­lig effek­tivitet” längst upp på lis­tan över dina kompetensutvecklings-önskemål?

Välkom­men till dessa öpp­na kurstillfällen. Mer info och anmälan vid respek­tive tillfälle ovan.

På stiernholm.com använder vi cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på hemsidan. För mer information klicka här.